Antalya Finike Devlet Hastanesi Bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi
21/11/2017 tarihli Makam Onayı ile kurulmuştur.